Kontrola pieców, którą straż miejska przeprowadza w okresie grzeczywm, polega na sprawdzeniu, czy w paleniskach nie są spalane odpady komunalne takie jak np. odzież, folie, plastiki, płyty meblowe i inne, które nie mogą być spalane poza spalarniami odpadów. Dodatkowo funkcjonariusz Straży Miejskiej może sprawdzić, nie są spalane paliwa zabronione, jak drewno o wilgotności powyżej 20 proc., węgiel brunatny lub też muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki z ich wykorzystaniem.

Kontrole straż miejskiej a pandemia

Działania strażników są ważne pod kątem walki ze smogiem. Jak się okazuje, w tym sezonie pracę municypalnych utrudnia pandemia koronawirusa.

ZOBACZ TEŻ: Inowrocławski Alarm Smogowy edukuje i ostrzega

- Pandemia w sposób znaczący wpływa na ograniczenie ilości kontroli. Z zaleceń sanitarnych wynika, że należy unikać sytuacji, w których może dojść do zakażenia się COVID 19. Straż Miejska nie posiada informacji na temat kto jest objęty izolacją, czy też kwarantanną w związku z COVID 19 - mówi nam Sylwia Przebieracz z inowrocławskiej straży miejskiej.

Kontrole pieców w liczbach

Wpływ pandemii na kontrole widać po statystykach. W sezonie grzewczym 2019/2020 municypalni otrzymali 183 zgłoszenia, natomiast w sezonie grzewczym 2020/2021 do tej pory wpłynęło 136 zgłoszeń od mieszkańców w sprawie podejrzenia wypalania odpadów.

ZOBACZ TEŻ: Kilkaset procent powyżej normy. Tym oddychamy

W wyniku kontroli w tym sezonie wystawiliono 13 mandatów karnych za spalanie w piecach substancji niedozwolonych oraz trzy pouczenia. W poprzednim sezonie mandatów było 58, a także 10 pouczeń. Strażnicy skierowali też 1 wniosek o ukaranie do sądu.

Czego nie spalać w piecach

Przypominamy, czego nie wolno spalać w piecach:

· węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem,
· mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek z ich wykorzystaniem,
· paliw w postaci sypkiej, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu 3 mm wynosi więcej niż 15 proc.,
· biomasy, czyli na przykład drewna o wilgotności powyżej 20 proc.,
· odpadów komunalnych.