Inwestycja jest jedną z trzech drogowych przedsięwzięć zgłoszonych do Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałe to przebudowa drogi Helenowo-Cieślin w Sójkowie i Cieślinie (3,34 km za około 8,5 mln zł) oraz rozbudowa drogi Sikorowo-Szarlej w Szarleju (500 m za około 2 mln zł).

Trzecią i najważniejszą inwestycją z punktu widzenia mieszkańców Inowrocławia ma być przebudowa skrzyżowania na Rąbinie. Mowa o budowie ronda turbinowego oraz ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem, która połączy istniejącą infrastrukturę pieszo-rowerową za około 8,5 mln złotych.

- Inwestycja pozwoli na rozwiązanie kluczowych problemów komunikacyjnych mieszkańców miasta i powiatu z uwagi na liczne odnotowane dotychczas zdarzenia drogowe, wypadki i kolizje. Powiat Inowrocławski podejmuje szereg działań w celu zminimalizowania zagrożeń w ruchu drogowym, jednakże bezpośrednia realizacja przedmiotowej inwestycji pozwoli na skuteczne wyeliminowanie istniejącego od lat problemu komunikacyjnego – mówi starosta Wiesława Pawłowska.

- Wybór inwestycji do realizacji został podyktowany zgłaszanymi wielokrotnie potrzebami mieszkańców. Zaproponowane przez nas zadania inwestycyjne podlegają obecnie ocenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – mówi Joanna Kuchta, naczelnik Wydziału Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Planowany koszt wszystkich trzech zadań to blisko 19 mln złotych, ale ostateczną wartość zweryfikują procedury przetargowe. Zadania mają zostać zrealizowane do końca 2021 roku.

Czy rondo turbinowe na skrzyżowaniu WP/Niepodległości/Glempa to dobry pomysł?