Rozpoczęta na początku września inwestycja to efekt porozumienia, które udało się osiągnąć po latach prób. Po tym, jak gmina Dąbrowa Biskupia, Agencja Mienia Wojskowego i Agencja Nieruchomości Rolnych doszły do consensusu, mogły ruszyć prace, których efektem będzie długo oczekiwane otwarcie Ośrodka Pamięci gen. Władysława Sikorskiego. Koszt prac to 1 mln 633 tys. złotych, a termin ich zakończenia określono na 10 grudnia tego roku.

Zadanie dofinansowane jest ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 800 tys. złotych. Rewitalizacji poddawany jest również pobliski park. Koszt tych prac określono na 121 tys. złotych i zostaną w całości pokryte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.