Na terenie powiatu inowrocławskiego DPS-y znajdują się w Inowrocławiu, Ludzisku, Parchaniu, Tarnówku i Warzynie. Każdy z nich posiada po 80-100 miejsc. Mieszkańcami inowrocławskiego domu pomocy społecznej są osoby w podeszłym wieku. W pozostałych przebywają osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz przewlekle chore psychicznie. 

Jak poinformowała dziś Iwona Michałek, wiceszefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w piętnastu domach pomocy społecznej w kraju jest problem z koronawirusem. Mowa o braku środków ochrony oraz o zakażonym personelu, który nierzadko pracuje także w innych placówkach służby zdrowia.

Jak mówi nam Artur Kisielewicz ze starostwa powiatowego, domy pomocy społecznej na terenie naszego powiatu aktualnie mają odpowiedni sprzęt ochrony. Czy zatem potrzebują oddolnej pomocy mieszkańców?

- Na chwilę obecną wszystkie domy pomocy społecznej na terenie Powiatu Inowrocławskiego są zabezpieczone w sprzęt ochrony osobistej. Powiat monitoruje sytuację w pięciu podległych mu placówkach i na bieżąco uzupełnia wszelkie braki sprzętowe. Rozumiejąc i doceniając wszelkie oddolne inicjatywy społeczne organizujące pomoc, jesteśmy jednak przekonani, że jest ona obecnie bardziej potrzebna indywidualnym mieszkańcom. Ewentualny kontakt: dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Rafał Walter, tel. (52) 359 22 55, e-mail: biuro@pcpr-ino.pl - dodaje Artur Kisielewicz.

inoonlineplus