- Postępy budowy są coraz bardziej widoczne. We wtorek rozpoczął się montaż elementów skateparku takich jak rail prosty, rampy, fun boxy. Ponadto, w otoczeniu skateparku zaplanowane jest ustawienie elementów małej architektury - informuje pakoski ratusz.

Inwestycja jest realizowana w ramach zadania pn. "Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość", obejmującego budowę skateparku oraz poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie sołectwa w Rycerzewie. Koszt obu zadań to 2 mln zł, z czego dofinansowanie w wysokości 1,8 mln zł gmina otrzymała z Polskiego Ładu.

fotob-4454

fotob-4455