Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łącko w grudniu wystosowało petycję do inowrocławskiego starosty w sprawie budowy chodnika. Mieszkańcy argumentowali w niej konieczność takiej inwestycji zwiększonym ruchem pojazdów i koniecznością poprawy bezpieczeństwa. Podczas dzisiejszej sesji rady powiatu, radni zapoznali się ze wspomnianą petycją.

- Zarząd Powiatu Inowrocławskiego odpowiedział, że przebieg chodnika, a właściwie ścieżki pieszo-rowerowej został umieszczony w koncepcji „Budowa zintegrowanego systemu tras rowerowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego”. Po otrzymaniu na ten cel dofinansowania zewnętrznego zostanie uruchomiona procedura opracowania dokumentacji technicznej, a następnie realizacja planowanej koncepcji - informuje Artur Kisielewicz, specjalista ds. współpracy z mediami w starostwie powiatowym.