O planowanej inwestycji pisaliśmy już w 2019 roku przy okazji wizyty w naszym mieście prezesa PKP PLK Ireneusza Merchla, który przedstawiał wówczas wizję przebudowy całej trasy ze Śląska w kierunku Trójmiasta. Ta jest prowadzona etapami i wkrótce ma objąć nasz region, łącznie z podwyższeniem prędkości dla pociągów jadących w kierunku Bydgoszczy do 200 km/h, a na pozostałych trasach do 120-160 km/h, budową dodatkowych torów dla składów towarowych i przebudową inowrocławskiego węzła. Tego ostatniego dotyczy właśnie świeżo wydana decyzja środowiskowa, łącznie z Rąbinkiem i główną stacją PKP.

- Przewidywane prace będą obejmowały m.in. wymianę nawierzchni kolejowej, wzmocnienie podtorza, budowę nowych elementów odwodnienia, modernizację istniejących obiektów obsługi podróżnych, rozbiórkę i budowę obiektów inżynieryjnych oraz obiektów kubaturowych, przebudowę i remont przejazdów kolejowo-drogowych oraz wycinkę drzew i krzewów. Przedsięwzięcie zakłada również zajęcie nowego terenu i wykup gruntów w związku z: budową nowych odcinków linii kolejowych, przebudową przejazdów kolejowych, rozbiórka i budową nowych obiektów inżynieryjnych i kubaturowych - czytamy w decyzji środowiskowej.

Do tematu wkrótce wrócimy.

liner