Jak wygląda Polski rynek odpadów? Czy Polska eksportuje lub importuje odpady?

Jak wygląda Polski rynek odpadów? Czy Polska eksportuje lub importuje odpady? Czy konieczne jest pozyskiwanie odpadów z zagranicy, aby instalacje tego typu mogły funkcjonować? Na pytania odpowiada dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, profesor Politechniki Łódzkiej, kierownik Zakładu Technik Inżynierii Środowiska.

Prof. Grzegorz Wielgosiński: Odpadów komunalnych wytwarzamy, za rok 2021 - 13,7 mln ton. Co roku mniej więcej w okolicach 0,5 mln ton więcej, przybywa. Zaczęło się od roku 2013 kiedy wprowadzono tzw. rewolucję śmieciową, kiedy władztwo nad odpadami przejęły gminy i zaczęto wdrażać systemy, no powiedziałbym uszczelniania, uszczelniając to wszystko, żeby nie ginęły opady, nie były już zostawiane np. w lesie. Że są zostawiane w dalszym ciągu to jest pewnego rodzaju patologia, ale to zupełnie odmienna sprawa, długo by na ten temat można było mówić. Te odpady, tak jak powiedziałem, 5 mln t w 2021 r. zostało zabranych selektywnie, pozostała część została skierowana w większości do tak zwanych instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania, gdzie została podzielona na trzy frakcje: biologiczną - przeznaczoną do kompostowania, frakcję resztkowo-balastową - przeznaczoną do składowania, i frakcję kaloryczną przeznaczoną do spalenia, tej frakcji kalorycznej w tych instalacjach (...) powstaje ok. 40% w stosunku do wsadu. Mamy na dzień dzisiejszy możliwe do zagospodarowania poprzez spalenie ok. 1,3 mln ton odpadów w 8 spalarniach i w kotle wielopaliwowym w Zabrzu. Około 1 mln ton tej frakcji kalorycznej wydzielonej z odpadów komunalnych biorą cementownie, przy czym muszą to wzbogacić o tworzywa sztuczne, gumę, żeby uzyskać właściwą wartość opałową, która jest wymagana przy wypale klinkieru. Mamy na dzień dzisiejszy - 2-2,5 mln ton deficytu mocy przerobowych, gdzie nie mamy możliwości zagospodarowania tej frakcji kalorycznej odpadów komunalnych, która gdzieś tam w Polsce jest składowana, no czasami ulega nieoczekiwanemu zapłonowi w nocy z piątku na sobotę.dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński jest autorem podręczników oraz wielu publikacji naukowych, krajowych i zagranicznych. Zajmuje się zagadnieniami ochrony powietrza (oczyszczanie gazów odlotowych, rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze, zarządzanie ochroną powietrza), gospodarki odpadami (termiczne przekształcanie odpadów, plany gospodarki odpadami, paliwa alternatywne) oraz zrównoważonego rozwoju.