Czy instalacja termicznego przekształcania odpadów hałasuje?

Czy instalacja termicznego przekształcania odpadów hałasuje? Odpowiada dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, profesor Politechniki Łódzkiej, kierownik Zakładu Technik Inżynierii Środowiska.

prof. Grzegorz Wielgosiński: A więc hałas. Instalacjach termicznego przekształcania odpadów podobnie jak elektrownia czy elektrociepłownia jest budynkiem, w którym w środku znajduje się kocioł, gdzie to się wszystko spala, gdzie wewnątrz znajdują się turbiny i hałas jest oczywiście wewnątrz. Bo turbina mocno hałasuje i tak dalej, wszystkie układy dają hałas i to jest wewnątrz budynku. Na zewnątrz budynku praktycznie tego oddziaływania nie ma, albo jeżeli powiemy inaczej instalacja termicznego przekształcania odpadów pod względem akustycznym oddziałuje tak samo jak elektrownia, elektrociepłownia nie ma tutaj żadnej różnicy, więc jeżeli tamto nam nie przeszkadza to i uruchomienie spalania odpadów nie powinno nam przeszkadzać, nic nie dzieje się na zewnątrz, wszystko jest wewnątrz budynku wytłumione. Poza tym polskie przepisy jest rozporządzenie ministra środowiska, które mówi o dopuszczalnych poziomach hałasu na granicy działki, która jest własnością inwestora, poza tym są dopuszczalne poziomy hałasu na terenach zamieszkałych i obowiązują wszystkich i one są stosunkowo ostre i jeżeli nie są te warunki spełnione to instalacja nie dostanie pozwolenia zintegrowanego.dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński jest autorem podręczników oraz wielu publikacji naukowych, krajowych i zagranicznych. Zajmuje się zagadnieniami ochrony powietrza (oczyszczanie gazów odlotowych, rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze, zarządzanie ochroną powietrza), gospodarki odpadami (termiczne przekształcanie odpadów, plany gospodarki odpadami, paliwa alternatywne) oraz zrównoważonego rozwoju.