Moto wykres na niedzielę: które paliwa są najpopularniejsze?

Benzyna, diesel, a może gaz? Dziś sprawdzamy, co do swoich baków wlewają kierowcy aut zarejestrowanych w powiecie inowrocławskim. Przyglądamy się też trendom na przestrzeni ostatnich lat oraz porównujemy je ze statystykami krajowymi.

W naszym zestawieniu bierzemy pod uwagę wyłącznie samochody osobowe. W 2015 roku nieco ponad połowa kierowców tankowała do swoich aut benzynę. Drugie miejsce w zestawieniu popularności zajmował olej napędowy, na którym jeździło 27% zmotoryzowanych. Butle z gazem tankowało z kolei 17%. Pozostałe 2% jeździło na paliwach sklasyfikowanych przez Główny Urząd Statystyczny jako pozostałe.

Sześć lat później, w 2021 roku, nadal najczęściej tankujemy benzynę, na drugim miejscu ropę, a na trzecim LPG. Zmieniły się za to, choć nieznacznie, proporcje.

Porównując lata 2015 i 2021 w naszym zestawieniu, widać spadek popularności benzyny (o 2,4 punkta procentowego) oraz LPG (o 1,06 p.p.). Zwiększył się za to udział oleju napędowego (o 3,14 p.p.).

W skali kraju zauważalne są bardzo zbliżone proporcje oraz podobne zmiany na przestrzeni 6 lat. W Polsce wyraźnie zwiększył się stosunek paliw pozostałych - z 1,64% w 2015 r. do 3,29% w 2021 r., podczas gdy w powiecie inowrocławskim odnotowano wzrost z 2,10% do 2,43%.