Oprocentowanie nominalne w skali roku

Oferty pożyczek i kredytów muszą mieć wyraźnie zaznaczoną wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku. Wynika to z obowiązku informacyjnego względem klientów, nakładanego przez polskie prawo. Potencjalni kredytobiorcy powinni mieć świadomość wszystkich ponoszonych opłat. Oprocentowanie nominalne to wartość procentowa, którą w skali roku przedstawia stopę oprocentowania do naliczania odsetek od przyznanego kapitału. Banki i firmy pożyczkowe nie mają całkowitej swobody w określaniu wysokości oprocentowania, ponieważ muszą się dostosowywać do jego górnej granicy zgodnie z Kodeksem cywilnym oraz ustawą antylichwiarską. W ofertach pożyczek i kredytów podawana jest wysokość oprocentowania nominalnego jako stawki, zgodnie z którą naliczane będą odsetki oraz wartość raty kapitałowo-odestkowej. Aby obliczyć oprocentowanie nominalne, należy wziąć pod dwa kluczowe elementy. Pierwszym z nich jest stopa bazowa, czyli wartość referencyjna oprocentowania na rynku między bankowym. W Polsce obowiązuje stawka WIBOR, określana na okres jednego miesiąca, trzech miesięcy lub jednego roku. Drugi element to marża, czyli cena zobowiązania ustalona przez bank lub firmę pożyczkową. Jej wysokość zależy od ustaleń pożyczkodawcy i podlega negocjacji przy ustalaniu warunków udzielania finansowania.

foto1-642003d9de77f

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania

W każdej ofercie kredytowej lub pożyczkowej jest też wyszczególniony parametr RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Zgodnie z ustawą, określa ona łączny koszt zobowiązania i jest podawana jako procentowa wartość całkowitej kwoty w stosunku rocznym. RRSO pozwala na obiektywne porównywanie ze sobą kredytów i pożyczek. Im niższy będzie ten parametr, tym mniejsze koszty są związane z zaciągnięciem danego zobowiązania. Aby samodzielnie obliczyć rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, trzeba posiadać pewną widzę o finansach. O wysokości tego wskaźnika decyduje oprocentowanie nominalne kredytu oraz prowizja za jego udzielenie, a także koszty dodatkowych i obowiązkowych ubezpieczeń, ustanowienia ewentualnych zabezpieczeń czy też prowadzenia rachunku otwartego do uiszczania rat. Niedrogie pożyczki z atrakcyjnym RRSO oferuje chociażby firma SuperGrosz, w przypadku której stali klienci mogą rozłożyć spłatę wysokiego zobowiązania nawet na 50 miesięcy.

Różnice między RRSO a oprocentowaniem nominalnym

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to pojęcie znacznie szersze, niż samo oprocentowanie nominalne. RRSO uwzględnia wszystkie ogólne koszty ponoszone przez pożyczkobiorcę w związku z nawiązaniem umowy z bankiem czy firmą pożyczkową. Parametr ten nie obejmuje jedynie opłat dodatkowych, związanych np. z wysyłaniem monitów do klienta za opóźnienia w regulowaniu rat czy karami za nieterminowe spłaty. RRSO uwzględnia również wskaźnik pieniądza w czasie oraz okres, przez jaki pożyczkobiorca może dysponować przyznaną mu kwotą. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest też wyższa, niż oprocentowanie nominalne. W większości przypadków, różnica może wynieść nawet kilkanaście procent. Sposobem na obniżenie RRSO może być przedterminowe uregulowanie całego zobowiązania. W takim przypadku pożyczkodawca jest zobowiązany do zwrotu klientowi części odsetek, jakie zostały wliczone w pełen okres udzielenia pożyczki. Do tego można doliczyć ułamek prowizji czy niektóre opłaty wliczone do ubezpieczenia. Zdarza się też, że dwie oferty o takiej samej wartości RRSO różnią się ostatecznie kosztem całkowitym. W takich sytuacjach kluczowe znaczenie ma harmonogram spłat oraz rodzaj rat, które mogą być równe lub malejące.