Zapytaliśmy ratusz, czy w najbliższym czasie mieszkańcy mogą liczyć na wyrównanie dróg, na których po zimie pojawiły się dziury.

- Prace związane z naprawą nawierzchni dróg, za które odpowiada miasto, trwają. Zbierane są wnioski, kończy się ich przegląd i zlecone zostanie wykonanie kosztorysów napraw. W najbliższym czasie, w zależności od posiadanych środków finansowych, będą przeprowadzone prace naprawcze w pierwszej kolejności w miejscach, które mogą stanowić niebezpieczeństwo dla osób z nich korzystających, a następnie tych, z których korzysta stosunkowo największa ilość osób – informuje nas Adriana Szymanowska, naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia.