Wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji złożył w ubiegłym tygodniu radny i były przewodniczący rady Michał Siembab. Stało się to podczas sesji, na której omawiano m.in. temat kontrowersyjnej inwestycji - budowy kompostowni oraz przetwarzania odpadów na działkach w gminie Pakość. Jak uzasadniał radny, Tomasz Oset miał zawieść w tej sprawie, ponieważ nie pojawił się podczas nagrywania programów interwencyjnych na ten temat.

W trakcie poniedziałkowej sesji głosami 8 radnych za, 5 przeciw i przy dwóch wstrzymujących zdecydowano o odwołaniu Tomasza Oseta z funkcji przewodniczącego. W tajnym głosowaniu wybrano na to stanowisko Joannę Błaszak. Za tą kandydaturą głosowało 9 radnych.

Poniżej zapis video z poprzedniej sesji.