Leasing samochodowy a raty – co warto wiedzieć?

Leasing samochodowy to popularny rodzaj finansowania, który pozwala „wynająć” pojazd od leasingodawcy (np. od mLeasing) na określony czas i w ramach ustalonego finansowania. Jednym z głównych punktów oferty leasingowej są raty leasingowe, czyli ustalone płatności, które leasingobiorca zobowiązuje się uiszczać w przedziale czasowym (np. co miesiąc) na poczet użytkowania leasingowanego pojazdu. Raty mogą być:

  • stałe;
  • zmienne (malejące lub rosnące).

Wysokość i rodzaj rat jest ustalona w umowie pomiędzy leasingobiorcą a podmiotem udzielającym leasingu. Płatności te mogą podlegać stałemu lub zmiennemu oprocentowaniu.

Oprocentowanie stałe i zmienne – na czym polega?

Rodzaj oprocentowania proponowanego przez leasingodawców zależy głównie od wysokości wskaźników takich jak: Wibor 1M albo 3M, których poziom kształtuje wartość stóp procentowych.

Każda umowa leasingu i najmu może zostać zawarta ze stałą lub zmienną stopą procentową. Finansowanie leasingu o stałym oprocentowaniu daje gwarancję niezmiennego oprocentowania rat leasingowych. Jest ono niezależne od stóp rynkowych i nie zmienia się przez cały okres trwania umowy. Z jednej strony to korzystne rozwiązanie, bo w przypadku wzrostu stóp procentowych – raty się nie zwiększają. Leasingobiorca wie, jaka będzie wysokość jego miesięcznej spłaty. Z drugiej strony w momencie obniżenia stóp procentowych – kwota zobowiązania nie maleje (tylko utrzymuje stałą wartość).

Zmienne oprocentowanie w umowie leasingu oznacza, że zmienia się ono w zależności od poziomu obowiązujących stóp procentowych. Może ono wzrosnąć lub zmaleć, co przełoży się bezpośrednio na wysokość rat.

Oprocentowanie stałe czy zmienne – kiedy wybrać dany wariant?

Przy wyborze oprocentowania rat leasingu warto przeanalizować trendy i prognozy dotyczące stóp procentowych. Jeśli uważamy, że będą one iść w górę – korzystne może okazać się zawarcie umowy o stałym oprocentowaniu. W tym wypadku musimy jednak pamiętać, że prawdopodobnie zwiększą się koszty związane z umową leasingu. Jeśli natomiast przewidujemy, że stopy procentowe będą maleć, to umowa o zmiennym oprocentowaniu może stanowić dobre rozwiązanie.

Podsumowanie

Wybór oprocentowania rat leasingowych często bywa wyzwaniem. Dlatego warto skorzystać z fachowego doradztwa i sprawdzonej oferty od mLeasing, by mieć gwarancję korzystnej formy oprocentowania. W podejmowaniu tego rodzaju decyzji ważną rolę odgrywa również profil finansowy działalności oraz preferencje dotyczące warunków umowy (w tym spłaty zobowiązania).