Ulica Bursztynowa zlokalizowana jest we wschodniej części Inowrocławia i łączy ulice Św. Ducha z Jacewską. Jak donoszą nasi internauci, niedawno pojawiły się na niej znaki informujące o wjeździe w drogę wewnętrzną. Dlaczego i co to oznacza?

- Zmiana oznakowania połączenia drogi powiatowej z ulicą Bursztynową znajdującą się na terenie Gminy Inowrocław związana jest z wprowadzaniem nowego projektu stałej organizacji ruchu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu. Podczas sporządzania projektu przez firmę zewnętrzną uzyskano informację, że ulica Bursztynowa znajdująca się na działce ewidencyjnej nr 153 obręb Jacewo nie została zaliczona do dróg publicznych kategorii gminnej. Na dzień dzisiejszy jest to więc droga wewnętrzna zarządzana przez Wójta Gminy Inowrocław, stąd też potrzeba ustawienia znaków D-46 „Droga wewnętrzna” i D-47 „Koniec drogi wewnętrznej” - wyjaśnia nam Artur Kisielewicz, specjalista ds. współpracy z mediami w starostwie powiatowym.

Przepisy mówią, że drogi wewnętrzne to drogi, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym takiej drogi. 

W praktyce oznacza to m.in., że na ul. Bursztynowej nie obowiązuje większość przepisów ruchu drogowego, a dotychczasowe skrzyżowania tej ulicy z innymi drogami w rzeczywistości nie są już skrzyżowaniami. Kierowcy mogą zostać jednak ukarani za stworzenie zagrożenia na takiej drodze lub jazdę po pijanemu. Jak się dowiadujemy, zmiany w oznakowaniu są w trakcie wprowadzania.