Jak relacjonują municypalni, śnięte ryby zostały uporządkowane, a stawy dzierżawione przez bydgoski okręg Polski Związek Wędkarski są na bieżąco monitorowane przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Więcej na temat martwych ryb w Kozłówce pisaliśmy w artykule: Tysiące śniętych ryb w Kozłówce. Pobrano próbki