Często elementem tych postępowań jest kwestia o której obligatoryjnie musi orzec sąd, a dotyczy np. małoletnich dzieci stron (władza rodzicielska, alimenty, czy w braku porozumienia kontakty z drugim rodzicem). Co do zasady Sąd orzeka również o tym, czy którykolwiek z nich jest winny tego rozkładu. Sprawy rozwodowe zwykle są bardzo obszerne dowodowo. Dlatego też rekomendowanym jest przed złożeniem pozwu o rozwód udać się do prawnika praktykującego w obszarze prawa rodzinnego, tak by pozyskać wszystkie niezbędne informacje dotyczące tego, czy istnieją w danej sprawie przesłanki warunkujące orzeczenie rozwodu, jak również poddać analizie oraz omówić kwestie, które sąd rozstrzyga zawsze przy orzekaniu rozwodu.

Sprawy rozwodowe, choć jak wyżej zostało wskazane, zwykle związane są z obszernym postępowaniem dowodowym w sytuacji gdy pomiędzy małżonkami nie ma zgody co do formy orzeczenia (bez winy, z wyłącznej winy którejkolwiek ze stron) lub spraw opiekuńczo rodzicielskich (kwestia opieki nad dziećmi, wysokością alimentów, formą i częstotliwością kontaktów z dziećmi), warto jest prowadzić w sposób przemyślany, bowiem nie zawsze zgodne z dobrem Klienta jest długotrwałe prowadzenie procesu. W sprawach opiekuńczych zawsze należy kierować się przede wszystkim dobrem małoletnich dzieci. Gdy dochodzi do sporu sądowego najistotniejszym jest właściwe przygotowanie postępowania (zgromadzenie i przedstawienie dowodów) i zabezpieczenie Klienta w trakcie trwania procesu, a przed wydaniem orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.
Niewątpliwie, radcowie prawni praktykujący w zakresie prawa rodzinnego będą w stanie w odpowiedni sposób doradzić Klientowi i wybrać najwłaściwszą w jego przypadku drogę dotyczącą strategii procesowej, tak by z jednej strony dbając o wymogi przepisów prawa, jak najpełniej zrealizować oczekiwania Klienta, przy jednoczesnej dbałości o dobro małoletnich dzieci. Próba prowadzenia postępowania bez profesjonalnej pomocy zdecydowanie może nie tylko wydłużyć proces, ale również nieść ze sobą nieodwracalne, czasem negatywne konsekwencje z powodu nieznajomości prawa.

Kancelaria Radcy Prawnego Natalii Zielmachowicz oferuje swoje usługi w zakresie prawa rodzinnego, w tym w szczególności w zakresie prowadzenia spraw rozwodowych. Aby skorzystać z profesjonalnej pomocy zachęcamy do zapoznania się z ofertą umieszczoną na stronie Kancelarii pod adresem https://radcaprawny-trojmiasto.pl/specjalizacja/prawo-rodzinne-i-opiekuncze/rozwody/.