BOŚ: cztery kolejne firmy leasingowe dołączyły do programu „Mój elektryk”

Bank Ochrony Środowiska podpisał umowy z kolejnymi czterema firmami leasingowymi w celu rozszerzenia dostępności dotacji przyznawanych na zakup zeroemisyjnych pojazdów w ramach programu „Mój elektryk” - poinformował w środę Bank. Łącznie dziesięć firm leasingowych współpracuje z BOŚ.

BOŚ przekazał, że jeszcze 31 grudnia zawarte zostało porozumienie z BNP Paribas Leasing Services. Następnie, 3 stycznia, podpisano umowę z MAN Leasing, a 11 stycznia, do realizacji programu dołączyły FL Santander Leasing oraz Santander Consumer Multirent. Tym samym, w programie „Mój elektryk” z BOŚ współpracuje już dziesięć firm leasingowych podał Bank.

Dodał, że w ramach ścieżki leasingowej programu „Mój elektryk” BOŚ udziela firmom i instytucjom dopłaty do kosztów leasingu fabrycznie nowych zeroemisyjnych pojazdów osobowych i dostawczych ze środków powierzonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z umową zawartą z NFOŚiGW 8 września 2021 r. Celem jest przyspieszenie procesu transformacji transportu w kierunku zeroemisyjnym - zaznaczył w komunikacie Bank.

Jak zaznaczył, cytowany w komunikacie prezes BOŚ Wojciech Hann, umowy z kolejnymi firmami leasingowymi w znacznym stopniu pozwolą na skuteczniejszą dystrybucję środków przeznaczonych na unowocześnienie i elektryfikację samochodów poruszających się po polskich drogach. "Realizacja programu „Mój elektryk” stanowi istotny element dochodzenia Polski do neutralności klimatycznej, stąd dążymy do tego, aby grono zaangażowanych w ten program firm leasingowych stale się poszerzało" - zaznaczył. Dodał, że liczy na kolejne porozumienia.

Bank przypomniał, że w programie „Mój elektryk” formalności są maksymalnie uproszczone. Obowiązuje zasada „jednego okienka”, tzn. wniosek o dotację i leasing załatwia się w firmie leasingowej, która podpisała umowę z BOŚ.

Podał, że łącznie przy realizacji programu „Mój elektryk” BOŚ współpracuje już z dziesięcioma leasingodawcami. Oprócz wspomnianych BNP Paribas Leasing Services, MAN Leasing, FL Santander Leasing i Santander Consumer Multirent są to: Arval Service Lease Polska, LeasePlan Fleet Management, Volkswagen Financial Services Polska, PSA Finance Polska, PKO Leasing oraz Prime Car Management.

Zgodnie z zasadami programu, BOŚ udziela dopłat do leasingu zeroemisyjnych pojazdów osobowych (samochody do przewozu max. 8 osób) oraz pojazdów dostawczych o masie całkowitej do 3,5 t. Wysokość dopłaty do leasingu jest uzależniona od kategorii leasingobiorcy i typu pojazdu. Z programu mogą korzystać m.in. przedsiębiorcy, rolnicy indywidualni, samorządy, fundacje czy kościoły i inne związki wyznaniowe.

Równolegle, w ramach programu „Mój elektryk” od 12 lipca 2021 r. w NFOŚiGW trwa nabór wniosków od osób fizycznych chcących otrzymać dotację do zakupionego osobowego samochodu elektrycznego. Nabór potrwa do 30 września 2025 r. Kwota dopłaty w tym naborze może sięgnąć do 18 750 zł, a w przypadku rodzin wielodzietnych (posiadaczy Karty Dużej Rodziny) – nawet 27 000 zł.

8 września NFOŚiGW zawarł umowę z BOŚ, na podstawie której bank zaprosił firmy leasingowe do współpracy przy wdrażaniu programu. Nabór leasingodawców prowadzony jest w trybie ciągłym – zainteresowane firmy mogą dołączyć do programu w dowolnym momencie.

BOŚ przypomniał, że dopłatami do leasingu mogą być w szczególności objęte: pojazdy zeroemisyjne kategorii M1 (samochody osobowe do przewozu max. 8 osób) oraz pojazdy kategorii N1 (pojazdy dostawcze z masą do 3,5 t). Wysokość dopłaty do leasingu jest uzależniona od kategorii leasingobiorcy i typu pojazdu. (PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt

lgs/ drag/