Przekazanie placu budowy nastąpiło 22 czerwca, a uroczyste rozpoczęcie inwestycji z symbolicznym wbiciem łopaty miało miejsce 12 lipca.

- Od tego czasu, pomimo upływu dwóch miesięcy i licznych interwencji nie rozpoczęto żadnych robót w centrum miasta, a jedynie prace przygotowawcze w rejonie ulicy Jankowskiej. Taki stan jest nie do przyjęcia i powoduje rosnące niezawodolenie i sprzeciw - nie kryje oburzenia Wiesław Kończal, burmistrz Pakości.

Podczas dzisiejszego spotkania na Rynku dyrektor techniczny firmy Kobylarnia Grzegorz Brzykcy zapowiedział, że prace ruszą pełną parą od 1 października, zadeklarował też, że w przyszłym tygodniu zasypane zostaną dziury na jezdni.

Sebastian Borowiak
Zmieniły się warunki, wszelkie uzgodnienia i korekty należało poczynić. Zgodzę się, że lipiec i sierpień, kiedy była najlepsza pogoda, był przestojem, nie do końca jest dla mnie zrozumiała ta sytuacja. W obronie wykonawcy mogę powiedzieć, że rynek wykonawców jest bardzo trudnym rynkiem. Na każdej budowie są takie problemy, generalnie brakuje rąk do pracy i jest to jedna z kluczowych spraw.

Sebastian Borowiak, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Części mieszkańców nie podobają się niektóre rozwiązania projektowe np. dodatkowy pas ruchu w postaci lewoskrętu. - Zamiast uspokajać ruch, tylko go zwiększamy - burzył się jeden z mieszkańców.

Pakościanie mogą składać w urzędzie podpisy pod petycją o zwiększenie nadzoru nad inwstycją, która zostanie przesłana do marszałka województwa. Do tematu wrócimy.

1