Radni zajęli się najpierw programem naprawczym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu. Informację w tej sprawie i program naprawczy przedstawiła zastępca dyrektora szpitala ds. ekonomiczno-finansowych Joanna Brzęk.

- Przedstawiony dziś program pozwoli uzyskać w 2022 r. konkretne środki w wysokości 1 mln 183 tys. zł, ale oczywiście nie może naprawić głównej straty wynikającej z zakresu świadczeń szpitala. Mam nadzieję, że będziemy mogli działać w sprzyjającej sytuacji makroekonomicznej, a wspieranie służby zdrowia przez NFZ w następnych latach ulegnie poprawie – podkreśliła Joanna Brzęk.

Podczas sesji Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Beata Kowalska zdała relację z realizacji zadań oświatowych Powiatu w minionym roku szkolnym. W dalszej części sesję zdominowały sprawy oświatowe oraz drogowe.

Zobacz też: Inwestycje z "Polskiego Ładu". Mamy listę dofinansowań

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu Maciej Wojtysiak poinformował o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych. Gotowość do prowadzenia takich robót zaplanowano na okres od 1 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r. Stanowisko dyżurnego zimowego utrzymania dróg zlokalizowane jest w siedzibie Zarządu przy ul. Poznańskiej 384c. Do zwalczania śliskości na drogach i chodnikach zgromadzono 200 ton soli oraz 105 ton piasku, a dostawcą solanki w ilości 3000 m3 będą Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A.

- Pracami zajmować ma się 15 jednostek sprzętowych. Łącznie do utrzymania mamy ponad 535 kilometrów dróg kategorii powiatowej. Blisko 133 kilometry to drogi w 1 standardzie zimowego utrzymania, w tym standardzie jest także ponad 28 kilometrów dróg powiatowych na obszarze Inowrocławia. Ponad 373 kilometry to drogi w 2 standardzie zimowego utrzymania – wyjaśnił Wojtysiak.

Radni zdecydowali również o sprawach budżetowych, m. in. o wydłużeniu okresu realizacji projektu pn. „Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży” do 2023 r, z uwagi na niewyłonienie wykonawcy z powodu braku dostępnych środków własnych. Pierwotny okres realizacji projektu to lata 2021 - 2022. Na zakończenie zajęto się również analizą oświadczeń majątkowych.