jakekonomicznesasamochodyhybrydowe1

Jak „zielone” są hybrydy?

Pojazdy hybrydowe mają zwykle niższą emisję CO2 ze względu na lepszą oszczędność paliwa i możliwość częściowej pracy w trybie wyłącznie elektrycznym. Inne emisje również ulegają zmniejszeniu, ponieważ obciążenie silnika jest lepiej zarządzane niż w przypadku konwencjonalnych samochodów benzynowych i wysokoprężnych – lub są zerowe w punkcie użytkowania w trybie elektrycznym.

Zmiany klimatyczne

W trybie hybrydowym większość hybryd zmniejsza emisje gazów cieplarnianych w cyklu życia (takich jak CO2) o 15-30% w porównaniu z równoważnym modelem niehybrydowym. Wynika to głównie ze wzrostu efektywności paliwowej i samej hybrydyzacji układu napędowego.

W trybie wyłącznie elektrycznym samochody hybrydowe wykazują znaczną redukcję CO2 – dane sugerują spadek nawet o 40% w porównaniu z małym samochodem benzynowym. Elektryczność odnawialna zmniejsza emisje w cyklu życia paliwa prawie do zera.

Chociaż w dużym stopniu zależy to od stylu jazdy i regularności tankowania każdego właściciela, wstępne doświadczenia sugerują, że samochody hybrydowe są zwykle zasilane energią elektryczną przez około pół kilometra przejechanego pojazdu. Oficjalny test zakłada jednak, że pojazd jest zasilany energią elektryczną przez około 80% czasu. Tak czy inaczej, fakt, że hybrydy są przez pewien czas samochodami elektrycznymi, a hybrydy niskoemisyjne przez resztę czasu, oznacza to, że ogólny wynik emisyjny jest znacznie zmniejszony.

camry-ver-xi-min

Źródło: https://ofertytoyota.pl/

Dziś samochody hybrydowe osiągają emisję CO2 poniżej 75 g/km – znacznie poniżej emisji przeciętnego samochodu konwencjonalnego (około 140 g/km) i oficjalnie klasyfikują je jako „ultra pojazdy niskoemisyjne”. Korzyści z emisji CO2 są szczególnie widoczne w zatłoczonych warunkach jazdy, gdzie tryb elektryczny jest częściej używany, a tryb hybrydowy jest w stanie wykorzystać napęd elektryczny i hamowanie rekuperacyjne, aby odzyskać część energii. Ta bowiem w przeciwnym razie zostałaby utracona podczas jazdy w trybie start-stop.

Lokalna jakość powietrza

W trybie hybrydowym wszystkie regulowane emisje są znacznie zredukowane w przypadku hybrydowych samochodów osobowych w porównaniu z konwencjonalnymi modelami benzynowymi i wysokoprężnymi. Obejmują one redukcję tlenku węgla (CO), tlenków azotu (NOx) i cząstek stałych (PM).
Niższe regulowane emisje (w trybie hybrydowym) są wynikiem hybrydowego układu napędowego, który jest w stanie pracować z głównym silnikiem spalinowym bliżej maksymalnej wydajności dłużej, niż jest to możliwe w konwencjonalnych samochodach. Efektem jest obniżenie obciążenia silnika, co z kolei skraca czas szczytowej mocy, gdy wytwarzana jest większość NOx i cząstek stałych.

Podsumowanie

Jak widać pozytywny wpływ samochodów hybrydowych na kwestie środowiskowe i ekologiczne jest niezaprzeczalny. Szczególnie gdy porówna się to ze stopniem emisyjności charakterystycznym dla aut funkcjonujących wyłącznie na silniku spalinowym.