Dotychczas przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu "kosztował" 150 zł, a bez odpowiedniego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu - 120 zł. Od 1 listopada, decyzją prezydenta Inowrocławia kwoty te wzrosną do odpowiednio: 210 zł i 204 zł. Opłaty manipulacyjne wyniosą kolejno: 30 zł i 24 zł.

Ceny biletów pozostają na dotychczasowym poziomie: 4 zł za 60-minutowy oraz 3 zł za jednoprzejazdowy (ulgowy 50% kwoty).