Prace będą kosztować ponad 1,6 mn zł. Połowę kosztów pokryje inwestor, czyli Powiat Inowrocławski, a drugą połowę Gmina Kruszwica. Inwestycja znajduje się też na liście rezerwowej zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Oznacza to, iż uzyskanie takiego wsparcia będzie możliwe w przypadku pojawienia się oszczędności przetargowych w ramach zadań, które już uzyskały dofinansowanie.

szarlej1

Przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie drogi na odcinku 500 metrów. Powstanie tam jezdnia asfaltowa o szerokości 6,50 m. Wybudowane zostaną zjazdy, chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, zatoki autobusowe oraz pobocza. W poniedziałek odbyło się przekazanie wykonawcy placu budowy firmie Strabag z Pruszkowa.