Jak się okazuje, 26 lipca o godz. 23:00 miał miejsce incydent polegający na rozszczelnieniu instalacji odprowadzającej pozostałości z produkcji sody, z tzw. kolumny dekarbonizacyjnej. Awaria została usunięta, jednak stwierdzono wyciek poprodukcyjnych pozostałości z produkcji sody bezpośrednio do rzeki.

- Spółka natychmiast poinformowała o zdarzeniu właściwe służby i we współpracy z nimi podjęła działania ograniczające skutki awarii. Jednocześnie zapewniamy, że prowadzimy obecnie wewnętrzne analizy przyczyn awarii i podejmiemy wszelkie niezbędne kroki do zabezpieczenia naszych instalacji w celu uniknięcia takich zdarzeń w przyszłości. Jako CIECH Soda Polska regularnie monitorujemy wpływ działania naszego zakładu na stan i jakość okolicznych wód, dlatego też zleciliśmy m.in. dodatkowe dokładne badania próbek wody z nurtu rzeki, w celu sprawdzenia jakości wody już po usunięciu awarii - mówi nam Mirosław Kuk, rzecznik Grupy CIECH.

Do sprawy wrócimy.