Niedawno minął rok od stwierdzenia pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce. Dokładnie tyle czasu trwają działania, które za cel stawiają sobie wsparcie kujawskich przedsiębiorców.

- Pomoc dla przedsiębiorców była dla nas jednym z priorytetów. Osobiście sprawdzałam, czy na bieżąco i płynnie realizowane były wnioski. Systematycznie aplikowaliśmy też o kolejne transze środków w ramach Tarczy Antykryzysowej - mówi starosta Wiesława Pawłowska.

Zobacz też: W szpitalu będzie jeszcze więcej łóżek covidowych

Dotąd podmiotom uprawnionym do otrzymania wsparcia wypłacono łącznie 58 569 411,79 zł, w tym blisko 33 mln zł bezzwrotnej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Kryzys powoduje także niepokojący wzrost bezrobocia. Na razie jednak do Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu nie wpłynęła informacja o planowanych zwolnieniach grupowych. Za to od początku roku 1533 bezrobotnym wydane zostały propozycje zatrudnienia. Kilkaset z nich już pracuje.

Epidemia wpłynęła na funkcjonowanie samorządu w wielu obszarach: zdrowia, pomocy społecznej, edukacji, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa sanitarnego, a także organizacji pracy jednostek, dlatego powiat swoje działania pomocowe od początku kieruje na walkę z koronawirusem na innych płaszczyznach. Między innymi finansuje badania dla osób starszych, kupuje środki ochrony osobistej, testy, sprzęt dla młodzieży, która odbywa zajęcia zdalne, a także wypłaca dodatki do wynagrodzeń ludziom pracującym „na pierwszej linii”.

- Korzystamy skutecznie ze wszystkich możliwych zewnętrznych form wsparcia i staramy się zdobyć kolejne środki w walce z COVID-19 - zapewnia naczelnik Wydziału Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich Joanna Kuchta.

W ciągu ostatniego roku zakupiono dziesiątki tysięcy maseczek, przyłbic, rękawic i kombinezonów ochronnych, tysiące litrów płynów dezynfekcyjnych i termometry bezdotykowe. Otrzymywały je nie tylko jednostki powiatowe, ale choćby przychodnie lekarskie.

Zobacz też: Można dostać dotację na prace przy zabytkach

Łącznie na te działania udało się pozyskać kwotę blisko 5 milionów zł. Za te pieniądze m.in. przeprowadzono 347 testy genetyczne u 297 pracowników domów pomocy społecznej oraz wypłacono dodatki do wynagrodzeń pracownikom bezpośredniego kontaktu, a także przekazano środki ochrony osobistej dla jednostek i instytucji.
Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze otrzymały 155 laptopów, 40 telewizorów, a dzieci niepełnosprawne oprogramowania komputerowe. Uczniom, których rodziców nie było stać na zakup sprzętu do nauki zdalnej, przekazano 124 laptopy, a także modemy internetowe i monitory interaktywne.

- Ten rok był dla nas wszystkich bardzo trudny. Jednak mieszkańcy Powiatu Inowrocławskiego udowodnili, że są ludźmi twardymi, ofiarnymi i odpowiedzialnymi. Jestem dumna z postawy wszystkich, którzy z takim zaangażowaniem i często narażeniem życia walczą z pandemią. Serdecznie im za to dziękuję - mówi starosta Wiesława Pawłowska.