2021-03-17 17:48:42

Koleje Wielkopolskie, Koleje Śląskie, Koleje Dolnośląskie, czy Koleje Mazowieckie funkcjonują już od wielu lat. Wiele wskazuje na to, że kujawsko-pomorskie dołączy do województw, które dysponują własnymi przewoźnikami kolejowymi. Nad wolą utworzenia KPSPP, czyli Kujawsko-Pomorskich Samorządowych Przewozów Pasażerskich na najbliższej sesji sejmiku debatować i głosować będą radni. Nowa spółka miałaby przejąć obowiązki dotychczasowego przewoźnika autobusowego, a także wkroczyć na tory. Samorząd województwa dysponuje obecnie 10 składami elektrycznymi i kilkunastoma szynobusami, ale planuje kolejne zakupy taboru.

- Wykonywanie transportu na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego powinno być atrakcyjne dla podróżnych, co należy łączyć z dogodną siatką połączeń i dostępną ofertą cenową. Spółka Województwa będzie takie zadania realizować. Powołanie Kujawsko-Pomorskich Samorządowych Przewozów Pasażerskich sp. z o.o. zapewni efektywną organizację pasażerskiego ruchu kolejowego i autobusowego w regionie kujawsko-pomorskim oraz prawidłowe jego funkcjonowanie - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

polregio_wnetrze

Obecnie za regionalny transport kolejowy w naszym województwie odpowiada spółka Polregio, z którą umowa kończy się w grudniu tego roku. Podpisano ją niemal w ostatniej chwili, a z powodu większych niż się spodziewano dopłat dla Polregio, skutkowała ona dość znacznym ograniczeniem w kursowaniu pociągów.

Nowe informacje w temacie

Podczas dzisiejszego posiedzenia komisji infrastruktury radni pozytywnie zaopiniowali propozycję zarządu województwa.

- Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przygotowuje się do przetargu, który wyłoni operatorów regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na 10 lat. By zapewnić niepozostawiającą najmniejszych wątpliwości transparentność wyboru przewoźników, powołałem zespół, w którym znaleźli się m.in. wskazani przez przewodniczącą sejmiku radni województwa wszystkich opcji politycznych - mówi marszałek Piotr Całbecki.

Samorząd przede wszystkim chce w "nowym rozdaniu" przywrócić połączenia kolejowe sprzed obecnych ograniczeń. - Liczymy, że przystępujące do przetargu podmioty przedstawią rozsądne, satysfakcjonujące wszystkie strony oferty. Gdyby się tak jednak nie stało, przygotowujemy rozwiązanie alternatywne, którym jest możliwość powierzenia świadczenia kolejowych przewozów pasażerskich w Kujawsko-Pomorskiem spółce, której samorząd województwa kujawsko-pomorskiego będzie właścicielem - dodaje marszałek.

Wśród aktywów nowego przedsiębiorstwa znajdą się m.in. (jeżdżące obecnie w barwach Polregio i Arrivy) zespoły trakcyjne, szynobusy i doczepy należące do samorządu województwa, które dziś - wg wyliczeń urzędu - stanowią połowę używanego w kujawsko-pomorskiem taboru kolejowego.

- Uprzedzając obawy pracowników Polregio i Arrivy pragnę podkreślić, że gdybyśmy zostali postawieni przed koniecznością zastosowania tego rozwiązania spółka Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Przewozy Pasażerskie (na której powołanie wyrazi zgodę, mam nadzieję, na swoim najbliższym posiedzeniu sejmik województwa) zagwarantuje możliwość przejścia i zatrudnienia u siebie personelu obu operatorów. Pracownicy w żadnym przypadku nie muszą się martwić o swój byt - zapewnia Piotr Całbecki.