Monika uzyskała rekomendację komisji do uczestnictwa w zawodach na szczeblu centralnym, które odbędą się w kwietniu w trybie zdalnym. Zawody składać się będą z dwóch części. Pierwszy etap zawodów obejmuje napisanie rozprawki na jeden z tematów dotyczących historii literatury albo też dokonanie interpretacji porównawczej dwóch krótkich utworów literackich. Ci uczestnicy, którzy z pracy pisemnej uzyskają co najmniej 10 punktów, otrzymają tytuł finalisty. Natomiast uczestnicy z punktacją większą niż 20 punktów walczyć będą o tytuły laureata podczas części ustnej.

Zobacz też: Siatkówka, nożna, aerobik... SKS-y wracają do szkół

Laureaci i finaliści OLiJP – oprócz dyplomów i nagród – otrzymują indeksy na studia na różnych polskich prestiżowych uczelniach. Dodatkowo zwolnieni są z egzaminu maturalnego z języka polskiego – otrzymują od razu 100% punktów. Opiekunką naukową uzdolnionej humanistycznie Moniki jest Elżbieta Piniewska.