- Tegoroczne zajęcia w ramach tej edycji realizowane będą z m.in. siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, piłki nożnej oraz aerobiku. Odbywać się będą w dziesięciu grupach. Planuje się objąć zadaniem ponad 170 uczniów naszych szkół. Zajęcia zostaną zorganizowane w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu, II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu, Zespole Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu, Zespole Szkół Budowlanych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu, Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu oraz Zespole Szkół  im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy i Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu - informuje naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego Beata Kowalska.

Zajęcia będą prowadzone na podstawie porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych a Powiatem Inowrocławskim.

Kwota dofinansowania jaką otrzyma powiatowy samorząd na ten cel to 28,8 tys. zł, wkład własny wyniesie 2,2 tys. zł.