Dla kadetów z certyfikowanej wojskowej klasy mundurowej zostały zakupione zestawy wyposażenia, na które składają się: nowy rodzaj umundurowania tzw. ubiór ucznia z zestawem oznak regulaminowych - opracowany w MON specjalnie na potrzeby szkół wspieranych przez ministerstwo, jednolite koszulki dla klasy, plecak, polar, beret oraz rękawiczki i czapka zimowa.

Na wiosnę po przyznaniu kolejnej dotacji z ministerstwa zakupiony zostanie sprzęt i wyposażenie dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego. Całkowity koszt zadania to 47 520 zł, z czego 9,5 tys. zł to wkład własny organu prowadzącego szkołę, czyli Powiatu Inowrocławskiego.