Był to efekt zgłoszenia, z którego wynikało, że do wigilijnej kolacji miało zasiąść 30 osób. Informacja ta nie potwierdziła się. Zgodnie z decyzją rządu, w związku z pandemią koronawirusa, w wigilijnej kolacji mogło uczestniczyć maksymalnie 5 osób plus domownicy.