Od kilku miesięcy adres inianie.pl kieruje na oficjalną witrynę Kujawskiego Centrum Kultury. O powody tej zmiany dopytywał ostatnio radny Marcin Wroński. Informację potwierdził dyrektor KCK.

- Decyzję o wycofaniu się z dalszego rozwoju strony internetowej inianie.pl podjąłem w związku z wprowadzeniem nowej własnej koncepcji funkcjonowania projektów on-line KCK. Zakładają one istnienie jednorodnej strony internetowej, której zadaniem jest jej całkowita identyfikacja z marką naszej instytucji, spełnianie roli informacyjnej o działaniach KCK, prowadzenie działalności handlowej (sprzedaż biletów on-line, wytworów artystów lokalnych), wspieranie inicjatyw inowrocławskiego środowiska artystycznego - wyjaśnia Tomasz Maliszewski wskazując, że domena inianie pozostanie właśnością Kujawskiego Centrum Kultury, aby kierować ewentualny ruch na stronę KCK.

Odpowiadając radnemu w sprawie kosztów realizacji i funkcjonowania witryny dyrektor KCK wymienia kwotę 15650 zł brutto. Nie ma w tym koszcie jednak wynagrodzeń osób piszących do serwisu - już wcześniej informowano bowiem, że pracownicy wykonują też inne zadania związane z działalnością placówki.

Dodajmy, że 5 lat temu przy pierwszej interpelacji radnego Wrońskiego w tej sprawie ówczesna naczelnik wydziału kultury Agnieszka Ch. nie ujawniła kosztów portalu tłumacząc to klauzulą poufności zawartą z firmą, która zbudowała stronę. Sam serwis szybko znalazł się w ogniu krytyki, szczególnie przez radnych opozycji, którzy nazywali go propagandową tubą władz miejskich.