- Uchwalona ustawa to kolejny krok rządu zabierający pieniądze nam, mieszkańcom poszczególnych miast. Oznacza to ubytek kolejnych środków finansowych w budżecie Miasta Inowrocławia. Zapowiadane zmiany znowu nie idą w parze z żadną rekompensatą – mówi prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.

W wyniku przyjętej przez Sejm ustawy, część płatników podatku PIT będzie płacić podatek zryczałtowany, w którym samorządy nie mają udziału. Oznacza to transfer ok. 1,4 mld zł rocznie z budżetów samorządowych do budżetu centralnego. W trakcie prac parlamentarnych Senat, na wniosek samorządów, wprowadził rekompensatę tych ubytków, ale Sejm ją odrzucił odrzucił.

W odpowiedzi na ustawę samorządowcy zwrócili się do Prezydenta RP z wnioskiem o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności nowych przepisów z Konstytucją RP.