"Apelowaliśmy do posłów, aby nie nakładali na firmy dodatkowych obciążeń tuż przed zakończeniem roku podatkowego i w okresie największego kryzysu gospodarczego od 30 lat" - stwierdził doradca podatkowy Przemysław Pruszyński, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Ekspert dodał, że wiele przedsiębiorstw walczy teraz o przetrwanie i utrzymanie miejsc pracy. "Wprowadzenie nowego podatku zaszkodzi gospodarce i polskim rodzinnym firmom" – ocenił. Według Lewiatana pracodawcy wielokrotnie podkreślali, że spółki komandytowe nie służą do unikania płacenia podatku.

"Obciążenie ich nowym podatkiem stanowi wyraz nadmiernego fiskalizmu realizowanego bez poszanowania zasady przewidywalności prawa i interesów w toku" - czytamy.

Zdaniem organizacji zmiana ta istotnie zwiększy koszty działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki komandytowej, dotknie w większości polskich przedsiębiorców.

"Teraz na 4 tygodnie przed rozpoczęciem nowego roku podatkowego, w trudnym dla nich czasie, będą musieli podjąć decyzję, czy godzą się na podwójne opodatkowanie, które uderzy w ich konkurencyjność, czy podejmą wysiłki i poniosą wysokie koszty przekształcenia np. w spółkę jawną" - oceniono.

Wedle Lewiatana przyjęta przez posłów ustawa narusza - zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego - zasadę zaufania obywatela do państwa i stanowionego prawa. Pracodawcy uważają, że niewystarczający czas na przygotowanie się do np. zmiany formy prowadzenia działalności, wymusi na wielu firmach wejście w opodatkowanie CIT-em w trakcie roku podatkowego, tj. 1 maja 2021 r. (PAP)

Autor: Piotr Gozdowski

pgo/ mmu/