- Celem rządowego programu "Aktywna tablica" jest rozwijanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Program obejmuje lata 2020-2024. W jego ramach zostanie zakupionych 70 laptopów oraz 12 monitorów interaktywnych dla 19 szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski: 5 liceów, 8 techników, 5 szkół branżowych I stopnia i szkoły podstawowej specjalnej - informuje Joanna Kuchta, naczelnik Wydziału Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

W I LO zakupiony sprzęt umożliwi szersze stosowanie technik multimedialnych podczas każdej lekcji, m.in. wykorzystanie prezentacji PowerPoint, Prezi oraz Impress. Możliwa będzie prezentacja materiałów dydaktycznych w wysokiej jakości formacie, w szczególności materiałów audiowizualnych, które stanowią również formę przygotowania do egzaminów maturalnych. W II LO dzięki monitorowi interaktywnemu nauczyciel będzie prowadził dynamiczną lekcję, gdzie oprócz zapisania przez niego niezbędnych informacji w szybki sposób włączy odpowiedni do tematu lekcji film czy pokaże zdjęcia. Zaraz potem wybierze ćwiczenia interaktywne utrwalające materiał lub sprawdzające na ile materiał został przyswojony. Cały scenariusz lekcji nauczyciel przygotuje wcześniej, co pozwoli zaoszczędzić mu dużo czasu na lekcji.

- Zakup laptopów, z których korzystać będą na lekcji zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, wpłynie z pewnością na wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół. Przyczyni się do ich kompleksowego wyposażenia w sprzęt multimedialny, który wykorzystywany będzie przez kolejne roczniki uczniów. Materiały dydaktyczne stworzone i zaprezentowane za pomocą dostępnych programów zmniejszą trudności uczniów z opanowaniem materiału, pomogą uzyskać lepszy wynik na egzaminie zewnętrznym - mówi starosta Wiesława Pawłowska.

Kilka miesięcy temu do dziewięciu szkół w powiecie trafiło 39 laptopów z zestawami słuchawkowymi, modemami i starterami kart SIM z Internetem LTE. Sprzęt został zakupiony w ramach projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" za prawie 100 tysięcy złotych. Wkład własny powiatu wyniósł 66,5 tys. zł.