Stypendium MEN to najbardziej prestiżowa nagroda, jaką corocznie uhonorowani zostają zdobywcy laurów olimpijskich, którzy kształcą się według indywidualnego programu lub toku nauki oraz rozwijają swoje kompetencje intelektualne uczestnicząc w zajęciach akademickich.

W bieżącym roku szkolnym tym prestiżowym stypendium nagrodzeni zostali: Kamil Szałecki, Jakub Balmowski, Jakub Luber i Mateusz Stranc. Kamil Szałecki uzyskał to stypendium drugi raz z rzędu. Cała czwórka w ubiegłym roku szkolnym wypracowała dla swojej szkoły kilkanaście tytułów w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych i tematycznych.

Kamil Szałecki, Jakub Balmowski i Jakub Luber są już absolwentami i studiują prawo na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mateusz Stranc jest aktualnie uczniem klasy maturalnej. Cała czwórka wybrała w "Kasprze" profil społeczno-prawny i rozwijała swoje zainteresowania z zakresu wiedzy o społeczeństwie i historii. Opiekunami uczniów byli Sławomir Drelich i Łukasz Wróbel.

Kamil Szałecki – absolwent 2020; zdobywca największej liczby tytułów olimpijskich w ubiegłym roku szkolnym; swoje pierwsze osiągnięcia w rywalizacji naukowej osiągał w pierwszej klasie liceum; w 2020 r. był m.in. finalistą Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, która zapewniła mu zwolnienie z matury rozszerzonej z wiedzy o społeczeństwie; nagradzany stypendium MEN już w 2019 r.; od 2017 r. realizował indywidualny tok nauki pod opieką Sławomira Drelicha.

Jakub Balmowski – absolwent 2020; zdobywca tytułów olimpijskich w olimpiadach społeczno-prawnych, m.in. w Olimpiadzie Wiedzy o III RP, Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka i Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej; od 2018 r. realizował indywidualny tok nauki pod opieką Sławomira Drelicha.

Jakub Luber – absolwent 2020; zdobywca tytułów olimpijskich w Olimpiadzie Wiedzy o Prawie i Olimpiadzie Wiedzy o III RP; Wicemistrz Polski Debat Oksfordzkich w 2019 r., a także finalista rozgrywek krajowych Turnieju Debat Historycznych IPN; jego opiekunem merytorycznym był Sławomir Drelich.

Mateusz Stranc – uczeń kl. III o profilu społeczno-prawnym; zdobywca tytułów w Olimpiadzie Historycznej i Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie; jego sukcesy historyczne już teraz zapewniły mu zwolnienie z matury rozszerzonej z historii; od 2019 r. realizuje indywidualny tok nauki pod opieką Łukasza Wróbla.

2020.11.27 a