Poniżej treść oświadczenia:

W nawiązaniu do Zarządzenia Zastępczego nr 242/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 listopada 2020 r. jesteśmy zaskoczeni takim działaniem Pana Wojewody. Od trzech lat nic się nie działo ze zmianą nazwy ul. Iwana Alejnika, aż do chwili obecnej. Pan Wojewoda chcąc wywołać niepokój wśród Mieszkańców Miasta podjął działania zmierzające do zmiany nazwy ww. ulicy.

Uważamy, że Honorowy Obywatel Miasta Tadeusz Chęsy zasługuje na znaczącą nazwę nowo powstałej ulicy, a nie ulicy z tytułu zmiany nazwy. Pragniemy nadmienić Panu Wojewodzie, że w okresie trwania żałoby takich działań nie należy podejmować dla dobra rodziny i najbliższych.

Ponadto chcemy zasygnalizować że nazwy ulic nadaje Rada Miejska Inowrocławia na wniosek samych Radnych bądź innych organizacji, w tym pozarządowych. Myślimy że okres działań tzw. „z Urzędu” minął już bezpowrotnie i w całej rozciągłości należy uznać działanie Samorządu w tym zakresie. Liczymy na zrozumienie tej ważnej sprawy, aby podejmowane działania były wywarzone i nie wywoływały niepokoju wśród Mieszkańców Miasta Inowrocławia.

za Radę Powiatową Nowej Lewicy
Włodzimierz Figas