Dziś w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego opublikowane zostało zarządzenie zastępcze w sprawie zmiany nazwy ulicy na osiedlu Rąbin. Tymczasem w reakcji na ostatnie wypowiedzi prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzy oraz senatora Krzysztofa Brejzy głos zabrali były zastępca prezydenta miasta Ireneusz Stachowiak i radny Damian Polak z Solidarnej Polski.

Poniżej pełna treść oświadczenia:

Kolejny przykry „spektakl” w wykonaniu Prezydenta Ryszarda Brejzy i jego syna rozgrywa się̨ na oczach mieszkańców Inowrocławia, a co gorsza w okresie żałoby, jaką przeżywa rodzina Pana Tadeusza Chęsego - Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia. Wykorzystywanie czyjejś śmierci, a w szczególności śmierci osoby tak wielce zasłużonej dla naszego miasta do celów politycznych wymaga społecznego potępienia.

Nie ulega wątpliwości, że upamiętnienie Pana Tadeusza Chęsego, poprzez uczynienie go patronem ulicy, skweru czy parku, to była kwestia czasu. Wojewoda działając na mocy obowiązujących przepisów, ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego poprzez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, podjadł decyzję o zmianie nazwy ulicy noszącej imię Iwana Alejnika na ulicę Tadeusza Chęsego, podkreślając tym samym jego zasługi dla Miasta Inowrocławia, a także odpowiadając na postulaty środowisk, w tym Nadwiślańskiego Związku Pracodawców „Lewiatan”.

Panowie Ryszard i Krzysztof Brejzowie, tak bardzo walczący o praworządność, nie potrafią̨ przyjąć do wiadomości, że działania Wojewody są̨ zgodne z prawem, a każdą dobrą inicjatywę̨, która nie jest ich pomysłem potrafią tylko obśmiać lub zarzucić łamanie prawa. Szkoda, ze Prezydenta nie było stać na podjęcie tej inicjatywy. Potrafił za to błyskawicznie zmienić nazwę̨ ul. Roosevelta na ul. Ratuszową - pomimo sprzeciwu mieszkańców tej ulicy. A patrona ulicy służącego zbrodniczej Armii Sowieckiej, który nie niesie ze sobą̨ żadnych wartości patriotycznych, zdaje się popierać i bronić.

Ireneusz Stachowiak i Damian Polak
Solidarna Polska

Na Facebooku wydanie zarządzenia skomentowała już poseł Magdalena Łośko:

"Wojewoda wbrew woli mieszkańców po trzech latach od głośnego protestu - zmienił nazwę ulicy Iwana Alejnika w Inowrocławiu! W swoje polityczne rozgrywki i w sam środek konfliktu wciągnął niedawno zmarłego Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia Pana Tadeusza Chęsego - pomijając też głos mieszkańców, którzy blisko trzy lata temu opowiedzieli się, by w przypadku konieczności zmiany uwzględnić propozycję nazwy "Jana Molla"! (kontynuacja ulicy już istniejącej)

Magdalena Łośko
Koalicja Obywatelska