"Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu za ubiegły miesiąc pokazują dalszą stabilizację aktywności gospodarczej w Polsce" - ocenił Patkowski w informacji przekazanej PAP.

Z danych resortu finansów wynika, że w okresie od stycznia do końca sierpnia 2020 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 6,1 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były niższe w stosunku do okresu styczeń – sierpień 2019 r. o ok. 7,8 mld zł.

"Deficyt budżetu państwa za okres styczeń - sierpień 2020 r. wyniósł 13,3 mld zł i był niższy od deficytu notowanego na koniec lipca o 3 mld zł" - zauważył wiceminister.

Według szacunków MF dochody z VAT w sierpniu wyniosły 17,8 mld zł i były wyższe o ok. 2,8 mld zł, tj. 19 proc. w stosunku do sierpnia 2019 r. Patkowski zaznaczył, że po spadkach w okresie marzec-czerwiec mamy do czynienia z drugim, po lipcu, wzrostem wpływów z VAT w ujęciu rocznym.

"Częściowo dobra dynamika w podatku VAT może wynikać z dobrej realizacji zwrotów VAT, kiedy to w okresie zamrożenia gospodarki staraliśmy się zwiększyć płynność przedsiębiorstw" - tłumaczy Patkowski.

Wskazał, że w okresie styczeń-sierpień 2020 r. wykonanie dochodów z VAT wyniosło ok. 115,1 mld zł i było niższe o ok. 3,7 mld zł (tj. 3,1 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - sierpień 2019 r.

Dochody budżetu państwa z PIT w sierpniu br. były niższe o ok. 0,2 mld zł, tj. o 2,9 proc. r/r. W okresie styczeń-sierpień 2020 r. wykonanie dochodów z podatku PIT wyniosło ok. 39,6 mld zł i było niższe o ok. 2,6 mld zł (tj. 6,2 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – sierpień 2019 r.

"Wpływ na wykonanie PIT w okresie od stycznia do sierpnia 2020 r. miały z jednej strony skutki dla gospodarki wywołane zagrożeniem epidemią, z drugiej zaś przesunięte terminy wpłaty zaliczek przez płatników na podatek od wynagrodzeń. Wpływy były również uwarunkowane wprowadzeniem reform w 2019 roku mających na celu poprawienie sytuacji dochodowej podatnika, tj. ulgą dla młodych, niższą stawką podatkową oraz podniesieniem kosztów uzyskania przychodów dla pracowników" - wyjaśnia wiceminister.

W okresie styczeń - sierpień 2020 r. wykonanie dochodów z CIT wyniosło ok. 27,8 mld zł i było niższe o ok. 0,2 mld zł (tj. 0,8 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – sierpień 2019 r.

Natomiast dochody z podatku akcyzowego w sierpniu br. zostały zrealizowane w wysokości 6,5 mld zł, tj. na poziomie wyższym o ok. 0,4 mld zł, tj. o 6,6 proc. r/r od dochodów z sierpnia 2019 r. W okresie styczeń-sierpień 2020 r. wykonanie dochodów z akcyzy jest o 1,6 mld zł. (tj. 3,4 proc.) niższe niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym - dodano. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

mmu/ pad/