- Sprawując funkcję głównego księgowego budżetu miasta pani Grażyna Filipiak wykazywała się bardzo dużą sumiennością. Prowadzenie gospodarki finansowej miasta wymagało posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów publicznych oraz jakże często determinacji i zaangażowania w powierzone działania. Swoją pracę traktowała jako pasję, niejednokrotnie poświęcając jej swój prywatny czas - mówił prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.

Włodarz podkreślił, że w trakcie swojego 29-letniego stażu w Urzędzie Miasta na stanowisku skarbnika współpracowała z czterema prezydentami. - Z Maciejem Głuszkowskim, Marcinem Wnukiem, Ryszardem Domańskim i od 18 lat z moją skromną osobą - wylicza Ryszard Brejza. Podczas sesji, prowadzonej w trybie zdalnym, podziękowania za pracę złożyli też radni Grzegorz Kaczmarek, Ewa Kempska, a następnie w imieniu całej rady, jej przewodniczący. - Bardzo żałujemy, że podjęcie tej uchwały odbywa się w sposób zdalny, ze względu na panującą pandemię i rosnącą ilość zachorowań w Inowrocławiu i nie możemy pani pożegnać kolegialnie wszyscy - mówił Tomasz Marcinkowski.

Odchodząca skarbnik dziękowała za wsparcie, wyrozumiałość i pomoc. - W czasie pełnienia tej funkcji starałam swą wiedzą służyć realizacji celów zrównoważnego rozwoju naszego miasta - powiedziała Grażyna Filipiak.

W konsekwencji podjętej wcześniej uchwały, na wniosek prezydenta poddano pod rozpatrzenie kolejną, w sprawie powołania nowego skarbnika, Doroty Rutkowskiej. Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie 1 października.

Jak informuje ratusz, Dorota Rutkowska posiada wykształcenie o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika, gdzie uzyskała stopień magistra na kierunku administracja. Jest osobą z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w finansach i księgowości. Od 1996 r. związana zawodowo z Urzędem Miejskim w Gniewkowie, gdzie pracowała na stanowiskach ds. księgowości oraz inwestycji i kredytów. Pełniła również funkcję zastępcy skarbnika Gminy Gniewkowo. W 2008 r. powołana została na stanowisko skarbnika, pełniąc jednocześnie funkcję kierownika Referatu Finansowego. Będąc skarbnikiem przez ponad 10 lat odpowiedzialna była za gospodarkę finansową Gminy Gniewkowo. Od lutego 2019 r. zatrudniona w Zakładzie Doświadczalnym w Kołudzie Wielkiej Instytutu Zootechniki w Państwowym Instytucie Badawczym na stanowisku zastępcy głównego księgowego.