Prace związane są z odtworzeniem nawierzchni chodnika oraz jezdni, po przebudowie sieci wodociągowej. W związku z robotami w tym rejonie obowiązywać będzie czasowa organizacja ruchu drogowego, a kierowcy będą musieli liczyć się z utrudnieniami. Inwestycję prowadzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Inowrocławiu.

ul. Solankowa  (4)

ul. Solankowa  (3)

ul. Solankowa  (2)

fot. Urząd Miasta w Inowrocławiu