Już po raz piąty w związku z koronawirusem i koniecznością ograniczenia bezpośredniego kontaktu radni powiatowi, obradowali zdalnie. Radni zajęli się przede wszystkim oceną sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka. Raport w tej sprawie przedstawił zastępca dyrektora do spraw lecznictwa - naczelny lekarz szpitala Bartosz Myśliwiec. Podkreślił, że sytuacja finansowo-ekonomiczna szpitali w Polsce jest tragiczna. Obecnie 92% placówek medycznych ma ujemny wynik finansowy, a niebawem będzie to blisko 100 procent.

Strata inowrocławskiego szpitala to około 15 mln zł

- Prognozy na najbliższe lata też są niepokojące, a strata nadal będzie wynosiła kilkanaście milionów złotych. Środki przekazywane przez NFZ są niewystarczające dla funkcjonowania szpitali. Potrzebna jest gruntowna reforma służby zdrowia - podkreślił Bartosz Jakub Myśliwiec. - Dziękuję panu dyrektorowi za tak szczegółową analizę. Oczywiście nastroje nie są optymistyczne, bo jesteśmy pod presją ujemnego wyniku finansowego. Liczę jednak na dalszą ścisłą współpracę, która nie tylko pozwoli utrzymać szpital w reżimie sanitarnym, ale też w cuglach finansowych - powiedziała starosta Wiesława Pawłowska.

Podczas sesji dokonano również zmian w statucie lecznicy polegających m.in. na rozszerzeniu kompetencji rady społecznej szpitala, czy świadczeniu usług parkingowych po uruchomieniu automatycznego systemu parkingowego przy szpitalu.