Wysokość środków, jakie można uzyskać w rządowym programie "Czyste powietrze", uzależniona jest od tego, co chcemy wymienić oraz od kwoty miesięcznego dochodu na osobę. Beneficjenci programu mogą się starać o pożyczkę lub dotację. Nabór wniosków prowadzony jest przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dla mieszkańców Inowrocławia właściwy będzie WFOŚiGW w Toruniu przy ul. Fredry 8 (tel. 56 621 23 00, e-mail: wfosigw@wfosigw.torun.pl).

Z kolei w ramach miejskiego programu dotacji na zmianę systemu ogrzewania w tym roku podpisano 53 umowy, w tym 46 na zmianę systemu ogrzewania na gazowe, 4 na elektryczne i 3 na podłączenie do ZEC. Wymiana miała miejsce w 14 domach jednorodzinnych i 39 lokalach mieszkalnych.

Więcej na temat miejskiego programu można znaleźć tutaj, a na temat rządowego programu "Czyste powietrze" poniżej.

Fot. Ministerstwo Środowiska
Czyste_powietrze_ulotka-page-001


Czyste_powietrze_ulotka-page-002

Czyste_powietrze_ulotka-page-003

Czyste_powietrze_ulotka-page-004

Czyste_powietrze_ulotka-page-005

Czyste_powietrze_ulotka-page-006

Czyste_powietrze_ulotka-page-007

Czyste_powietrze_ulotka-page-008