I Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu znalazło się w elitarnym gronie 16 szkół średnich z całego kraju (po jednej z każdego województwa) wytypowanych przez komisję konkursową Ministerstwa Obrony Narodowej do udziału w programie „CYBER.MIL z klasą”.

Program – pod patronatem NCBC oraz Wojskowej Akademii Technicznej – przewiduje utworzenie od września 2021 roku klas o profilu “Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”. W klasie będzie ograniczona liczba uczniów – nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15. Program nauczania obejmie takie obszary tematyczne jak: podstawy kryptografii, historia kryptografii, podstawy algorytmiki, podstawy cyberbezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji.

Nauka w tej klasie umożliwi uczniom zdobycie wiedzy i kompetencji z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.

W ramach kształcenia przewidziano zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych systemów operacyjnych i pakietów obliczeń symbolicznych. Planowane są także zajęcia zdalne w formie e-learningu, wizyty studyjne w jednostkach MON, instytutach naukowych oraz firmach z branży cyberbezpieczeństwa.

Aby się zakwalifikować do tego programu, inowrocławski "Kasper" musiał spełnić szereg rygorystycznych kryteriów formalnych, m.in. posiadać klasy realizujące program z matematyki i informatyki na poziomie rozszerzonym, w okresie ostatnich trzech lat corocznie uzyskiwać średnią wyników szkoły z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym min. 70% punktów możliwych do uzyskania, otrzymać zgodę organu prowadzącego na współfinansowanie programu.

Ministerstwo Obrony Narodowej udzieli wsparcia finansowego, które I LO będzie mogło wykorzystać m.in. na wyposażenie sali informatycznej czy zakup licencji i oprogramowania oraz usług internetowych. Dofinansowaniem objęte zostanie również wynagrodzenie nauczycieli przedmiotów kierunkowych. Wojskowi specjaliści z zakresu cyberbezpieczeństwa będą także udzielać szkołom wsparcia merytorycznego.