- W kategorii niewłaściwa infrastruktura drogowa potwierdzonych zgłoszeń było 18, co oznacza konieczną interwencję zarządców dróg w tylu właśnie miejscach na terenie Inowrocławia. Wśród nich znalazły się sygnały o: brakach w oznakowaniu, słabo widocznym oznakowaniu poziomym, które to miejsca należy odmalować, brakach w odblaskach, w progach zwalniających w rejonie szkoły, konieczności wymiany nawierzchni lub jej uzupełnieniu. Ponadto, pięć zgłoszeń to sytuacje polegające na złej organizacji ruchu drogowego, polegające na nieprawidłowościach w oznakowaniu pionowym i poziomym. Tego typu informacje policjanci kierują do właściwych zarządców dróg, którzy podejmują dalsze działania w celu ich usunięcia - informuje asp. sztab. Izabella Drobniecka z KPP w Inowrocławiu.

Wśród zgłoszeń było także 7 dotyczących miejsc przekraczania prędkości przez kierowców. Skierowane w te miejsca patrole drogówki nakładały mandaty karne. Ponadto wskazano 4 miejsca nieprawidłowego parkowania.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do alarmowego wzywania służb w nagłych przypadkach, ale do wskazywania miejsc, gdzie powtarzają się różnego rodzaju niebezpieczne zdarzenia.