Niebawem zostaną przydzielone kolejne środki ochrony osobistej m.in. kombinezony ochronne, gogle, rękawiczki, żele i płyny do dezynfekcji. - Wszystkie materiały zostaną rozdzielone i sukcesywnie będą trafiać do różnych jednostek i instytucji na terenie powiatu - do gmin, domów pomocy społecznej, schronisk dla bezdomnych kobiet i mężczyzn oraz placówek służby zdrowia - mówi starosta Wiesława Pawłowska.

W ramach wspomnianego programu realizowanego przez Urząd Marszałkowski, na terenie naszego powiatu dotychczas przeprowadzono 347 testów genetycznych na obecność wirusa COVID-19 u 297 pracowników domów pomocy społecznej. Ponadto wypłacane są dodatki do wynagrodzeń pracownikom bezpośredniego kontaktu. Wartość projektu to nieco ponad 1,13 mln zł, otrzymane dofinansowanie - 1,04 mln zł.