W konkursie ocenianym przez międzynarodowe, pięcioosobowe jury, wystąpiły 22 zespoły w dziewięciu kategoriach. "Pro Arte" pod dyrekcją dr hab. Grażyny Wolter-Kaźmierczak i dr hab. Moniki Wilkiewicz uzyskał brązowe pasmo w kategorii A1 - chórów mieszanych. Podczas zmagań konkursowych inowrocławski chór zaprezentował utwory chóralne o wysokim stopniu trudności m.in. dzieła współczesnych kompozytorów polskich - Józefa Świdra i Piotra Jańczaka, a także utwory z epoki renesansu i romantyzmu.

Od szesnastu lat chór "Pro Arte" koncertuje w Inowrocławiu, województwie oraz na terenie kraju. Członkami zespołu są osoby skupione wokół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu - pedagodzy, uczniowie, rodzice i przyjaciele. W tym roku, po raz pierwszy w swej historii, zespół wziął udział w międzynarodowym konkursie chóralnym, a uzyskany rezultat konkursowy jest dowodem jego wysokiego poziomu artystycznego.