Podczas eksperymentu przebadano przy użyciu skanera do rezonansu magnetycznego mózgi 672 dorosłych, 45-letnich osób. Badanie wykazało, że kora mózgowa u ludzi, którzy wykazują permanentne zachowania aspołeczne jest cieńsza niż u osobników prawych. A to właśnie kora jest tą częścią mózgu, która odpowiada za wrażenia zmysłowe, spontaniczne działanie i ogólnie: myślenie i zapamiętywanie.

Wśród badanych, którzy mieli na koncie czyny zabronione, normą było to, że zeszli na złą drogę już w okresie dzieciństwa. Dlatego badacze zasugerowali, że dzieci, które są notorycznie niegrzeczne i nieobowiązkowe, powinny być objęte większą opieką specjalistów. Współautorka publikacji, dr Christina Carlisi, zauważyła też, że nie zaobserwowano większych zmian strukturalnych w mózgach większej grupy osób, które wykazywały zachowania aspołeczne jedynie w okresie dojrzewania, a później one zanikały. Były więc przejawem typowego buntu nastolatka.

To pierwsze takie badanie, w którym porównano strukturalne różnice w mózgu przy użyciu neuroobrazowania u osób z zachowaniem antyspołecznym trwającym przez całe życie oraz u osób nie przejawiających takiego zachowania. (PAP Life)

pba/ gra/