W konkursie mogą brać udział obiekty budowlane zlokalizowane na terenie miasta i oddane do użytku między 11 listopada 2017 a 15 listopada 2018 r. Zgłoszenia przyjmowane będą w dwóch kategoriach - obiekty nowo wybudowane i adaptacje, remonty, przebudowy.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj, a regulamin tutaj. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 27 listopada. Należy je dostarczyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miasta z dopiskiem "Mister Budownictwa - Inowrocław 2018".

Tytuł przyzna kapituła konkursu składająca się z osób zaproszonych przez organizatora pod przewodnictwem prezydenta Inowrocławia. Zwycięzca otrzyma 5 tys. złotych nagrody, pamiątkową tablicę z brązu, statuetki, dyplomy i prawo do używania tytułu "Mister Budownictwa - Inowrocław 2018". Swoją nagrodę przyznają też mieszkańcy, którzy przez internet będą mogli oddawać głosy na wybrany obiekt.

W ubiegłym roku tytuły przyznano kamienicy Moderna przy Solankowej 57 (obiekt nowo wybudowany), budynkowi sądu przy ul. Narutowicza 42 (adaptacje, przebudowy). Internauci najwięcej głosów oddali na nowy budynek Flandrii przy ul. Andrzeja 17.