Wyniki ośmiu wcześniejszych badań, przeprowadzonych w różnych ośrodkach naukowych, sugerowały, że pastylki cynkowe skracają czas przeziębienia. Równie liczne były publikacje przeczące takiej tezie. Aby wyjaśnić te rozbieżności przyjęto, że efekt zależy od rodzaju tabletek do ssania zawierających octan cynku. Większość badań, które dały negatywny wyniki, opierała się bowiem na pastylkach z niskimi dawkami cynku lub takich, które zawierały dodatkowe składniki, np. kwas cytrynowy, który wiąże jony cynku zapobiegając uwalnianiu wolnego cynku w okolicy ustno-gardłowej.

Naukowcy z Finlandii potrafili jeszcze raz przyjrzeć się temu zagadnieniu (http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2019-031662). Uznali, że konieczne są dalsze badania w celu ustalenia warunków, w których pastylki cynkowe do ssania mogą być skuteczne, oraz rodzaju i optymalnej dawki tychże tabletek.

W randomizowanym, podwójnie ślepym badaniu dr Harri Hemilä i jego koledzy badali wpływ pastylek octanu cynku na 253 mieszkańców Helsinek. Aby zminimalizować opóźnienie pomiędzy pojawieniem się objawów przeziębienia a rozpoczęciem kuracji, uczestnikom już wcześniej wręczony pakiety tabletek do ssania z instrukcją, aby rozpoczęli leczenie jak najszybciej po wystąpieniu pierwszych symptomów choroby. Uczestnicy zostali też poinstruowani, jak stosować tabletki - powoli rozpuszczać je w jamie ustnej, 6 razy dziennie przez 5 dni (co stanowi całkowitą dawkę cynku 78 mg/dzień).

W czasie eksperymentu 88 uczestników zachorowało na przeziębienie i zaczęło stosować pastylki do ssania. Nie zaobserwowano jednak żadnej różnicy w szybkości powrotu do zdrowia pomiędzy nimi a grupą stosującą placebo.

Co ciekawe, po zakończeniu 5-dniowego okresu leczenia, uczestnicy z grupy badawczej (cynkowej) powracali do zdrowia nawet wolniej niż ci z grupy placebo. Jak mówią naukowcy, ten zaskakujący wynik należy potwierdzić lub obalić w kolejnych badaniach.

"Nasze badanie zupełnie nie potwierdziło przydatności pastylek cynkowych w leczeniu przeziębienia - mówi dr Hemilä. - W przyszłości należy powtórzyć eksperyment jednak z użyciem pastylek zawierających znacznie wyższe dawki cynku, rozpuszczające się wolniej, a sama kuracja powinna trwa dłużej niż 5 dni".

"I, zanim poleci się pastylki cynkowe jako remedium na wszelkie objawy przeziębienia, należy ściśle zdefiniować cechy, które miałyby czynić je klinicznie skutecznymi" - podsumowuje. (PAP)

kap/ agt/