W ramach inwestycji, współfinansowanej przez Unię Europejską Polskie Linie Kolejowe mają poprawić warunki korzystania z piętnastu stacji i przystanków w kraju. Na liście znajdują się m.in. Gniewkowo i Suchatówka. Pojawią się tam nowe wiaty, tablice informacyjne i czytelne oznakowanie. Warto wspomnieć, że modernizacji ma zostać poddany też sam budynek dworca w Gniewkowie.

W Inowrocławiu perony mają zostać przebudowane przy okazji innego, dużego projektu, czyli modernizacji trasy kolejowej z południa na północ kraju, skutkującej zwiększeniem prędkości dla pociągów pasażerskich i towarowych. Oprócz Inowrocławia będą to także Złotniki Kujawskie, Jaksice, Inowrocław Rąbinek, Karczyn i Chełmce. Według zapowiedzi kolejarzy z końca ubiegłego roku, podpisanie umowy z wykonawcą prac budowlanych zaplanowano na trzeci kwartał 2022 roku, a zakończenie robót ma nastąpić na początku 2026 roku.